Back to news

1 September, 2018

Anders Perméus Receives Award

Anders Perméus Receives Award

The Legal Tech Entrepreneurs, Anders Perméus & Magnus Stein, receives award. The motivation (in Swedish) is as follows: "De har gjort juridiska tjänster tillgängliga för fler genom lättillgängliga tjänster till förutsägbara och rimliga kostnader". Read more here.

More news


Take your legal operations
into the future

Start free trial
Book a demo